Muzyka na ślubie

Jestem absolwentem klasy organów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, gdzie doskonaliłem się w zakresie wykonawstwa muzyki poważnej. Już
w dzieciństwie wszelako grywałem także podczas rozmaitych nabożeństw w kościele, następnie zaś przez wiele lat pełniłem funkcję organisty w dominikańskiej bazylice św. Mikołaja w Gdańsku. Dzięki memu artystycznemu oraz liturgicznemu doświadczeniu mogę zapewnić Państwu fachową oprawę muzyczną uroczystości ślubnej. W czasie tego rodzaju mszy, chcąc nadać jej odświętniejszy charakter, zazwyczaj nie gram śpiewanych na co dzień pieśni, lecz wykonuję (instrumentalnie) najbardziej znane utwory muzyki klasycznej (szczegóły ustalamy wspólnie). Śpiewam natomiast to, czego wymaga liturgia, czyli psalm, hymn do Ducha Św., części stałe mszy i odpowiedzi. Oczywiście, jeśli jest takie życzenie Narzeczonych, mogę zagrać również pieśni tradycyjne ze Śpiewnika ks. J. Siedleckiego czy Drogi do nieba oraz pieśni dominikańskie ze śpiewnika Niepojęta Trójco (tom I i II). Chętnie zaakompaniuję solistom: flecistom, skrzypkom, trębaczom, wokalistom. Mając na uwadze wytyczne władz Kościoła w Polsce, nie wykonuję pieśni paraliturgicznych (oazowych, pielgrzymkowych itp.), utworów proweniencji rozrywkowej, jak również muzyki filmowej.

Cena ślubnej oprawy muzycznej w mym wykonaniu wynosi 300 zł. Do honorarium doliczam koszt dojazdu. Dodam, iż jestem podmiotem gospodarczym i za swe usługi wystawiam rachunki.

Ze względu na mnogość mych obowiązków zawodowych bardzo proszę o dużo wcześniejszą rezerwację terminu.