Wycieczki kulturalne

Sztuka i poezja są rodzajowi ludzkiemu bardziej potrzebne niż chleb.
Przygotowują go do życia duchowego.

                                                                                                                                                                                     Jacques Maritain 

Jedną z moich prywatnych pasji są podróże. Szczególnie lubię odwiedzać miejsca niepozorne, pozostające na uboczu, niby nie mające wiele wspólnego z tym, co przywykliśmy nazywać centrami. Nie raz już się przekonałem, że prowincja pod osłoną ciszy i sennej, monotonnej codzienności potrafi skrywać niezwykle interesujące i ważne historie. Chcąc się podzielić swoją fascynacją, proponuję Państwu (mam tu na myśli przede wszystkim szkoły, ale też inne instytucje czy ugrupowania) organizację oraz przewodnictwo wycieczki
o charakterze kulturalnym. Motyw zasadniczy takiego przedsięwzięcia może stanowić literatura, muzyka, sztuki przedstawiające, albo też wszystkie te dziedziny jednocześnie. Oto kilka przykładowych propozycji:

Podróż po śladach jakiegoś wybranego pisarza, kompozytora czy malarza: odwiedzenie jego stron rodzinnych, innych miejsc, w których przebywał i które miały istotny wpływ na kształtowanie się jego twórczej osobowości, poświęconych mu muzeów. Istotnym elementem takiej podróży byłyby wieczory przeznaczone na zagłębienie się w jego biografię i dzieło, dyskusje rozumiane jako próba odczytania na nowo pozostawionych przezeń treści. Ze względu na moje prywatne zainteresowania szczególnie chcę Państwu polecić wyprawy śladami następujących artystów:

Johann Sebastian Bach – Eisenach, Ohdruf, Lüneburg, Arnstadt, Mühlhausen, Weimar, Köthen, Lipsk;

Bolesław Leśmian – Kijów, Hrubieszów, Zamość, Iłża, Warszawa;

Bruno Schulz – Drohobycz;

Czesław Miłosz – Kiejdany, Wędziagoła, Łabunowo, Serbiny, Użumiszki, Opitołoki, Szetejnie, Świętobrość, Kałnoberże, Syrutyszki, Wilno, Kraków.

Prezentacje organów. Wycieczka ta polega na odwiedzaniu świątyń, które posiadają wartościowe instrumenty. Jej celem jest poznanie rozmaitych tajemnic związanych
z organami: historii powstania, skomplikowanej budowy, sposobu funkcjonowania, specyfiki ich brzmienia
w poszczególnych epokach, czy wreszcie tego, co chyba najbardziej nas w tym przypadku porywa – niezwykle różnorodnej literatury organowej. Krótkie koncerty, wzbogacone o przystępny komentarz dotyczący wykonywanych kompozycji, ich twórców oraz rejestracji (to jest właściwego doboru głosów organowych), wydają się być szczególną atrakcją takiej podróży. Inną jej osobliwość może stanowić wizyta w zakładzie organmistrzowskim, która pozwoli na bliższe zaznajomienie się z procesem powstawania nowych czy restauracji zabytkowych organów.

Wędrówki po małych miasteczkach. Ukierunkowane przede wszystkim na lokalną przeszłość, często zapomnianą czy traktowaną marginalnie. A przecież będącą zawsze, podobnie jak w naszym przypadku, dziejami bardzo konkretnych czasów, miejsc i ludzi, nierzadko mającą nawet niebagatelne znaczenie dla regionu czy kraju. Zwiedzanie zabytkowych obiektów, zapoznanie się ze znajdującymi się tam dziełami sztuki, sylwetkami tamtejszych luminarzy, codziennością dawnych i obecnych mieszkańców. A wszystko to w kontekście szeroko pojętej kultury europejskiej.

Opisane wyżej wycieczki są, jak już powiedziałem, jedynie propozycjami. Ich ostateczny plan jest ustalany
w porozumieniu z zainteresowanymi.

Ponadto pragnę dodać, że prowadzenie takiego przedsięwzięcia staram się oprzeć na rzetelnej i jednocześnie najnowszej wiedzy z poszczególnych dziedzin, jednak nie dająca się ukryć pasja, która stanowi istotę moich związków ze sztuką, zdaje się sprawiać, iż zazwyczaj ma ono więcej wspólnego ze swobodnym poszukiwaniem, zachętą do jak najbardziej własnego spojrzenia na rzeczywistość aniżeli z suchym czy arbitralnym tonem akademickiego wykładu.

Serdecznie zapraszam.