Korepetycje z j. polskiego

Literatura, zagadnienia dotyczące naszego rodzimego języka zajmują mnie od wielu już lat. Zrazu była głównie czytelnicza zachłanność, potem dołączyła potrzeba tworzenia własnych tekstów, po drodze odbyłem studia filologiczne (specjalność nauczycielska), ostatecznie zaś me humanistyczne inklinacje przerodziły się w regularną pracę twórczą, która wypełnia wiele godzin mojego dnia.

Z chęcią przeto udzielę korepetycji z języka polskiego. Swą propozycję kieruję do uczniów szkół średnich Paczkowa
i okolic. Nauczę analizy oraz interpretacji dzieł literackich, poprawnego konstruowania różnego rodzaju wypowiedzi pisemnych, czytania tekstów kultury i rozpoznawania zjawisk w niej zachodzących, a także rozwiązywania indywidualnych problemów dotyczących codziennych zajęć w szkole. Przygotuję do matury pisemnej na poziomie podstawowym i rozszerzonym, jak również ustnej.

Metody nauki opieram na gruntownej wiedzy z zakresu współczesnej edukacji polonistycznej oraz na długoletnim doświadczeniu w udzielaniu korepetycji. Dążenie do intelektualnej samodzielności ucznia                i wyposażenie go w niekwestionowane kompetencje językowe stanowią kierunki wiodące prowadzonych przeze mnie lekcji. Co więcej, fakt, że potrafię rozświetlać literaturę niejako od środka, to znaczy z perspektywy tego, kto sam ją tworzy, zwykle okazuje się dla uczniów bardzo interesujący. A umiejętność połączenia zagadnień dotyczących literatury czy sztuki z humanistycznym rozumieniem muzyki to mój kolejny, raczej nieczęsto spotykany, atut.

Cena za lekcję, trwającą 60 minut, wynosi 50 zł. W przypadku zajęć odbywających się poza Paczkowem do wynagrodzenia doliczam koszt dojazdu. Dodam, iż jestem podmiotem gospodarczym i za swoje usługi wystawiam rachunki.